Rozhlasové hlášení 24.06.2023

Občané Bačic a Udeřic srdečně přejí novomanželům Ježkovým na společné cestě životem hodně lásky, zdraví, štěstí, spokojenosti a vzájemného porozumění. Ať Vám vaše láska vzkvétá po dlouhá léta.