Veřejná vyhláška

Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Bačice včetně Pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Bačice – projednávaný