Rozhlasové hlášení 07.01.2023

Oblastní charita Třebíč ve spolupráci s obcí Bačice pořádají tradiční Tříkrálovou sbírku, která v naší obci proběhne dnes v sobotu 7. ledna. Finanční příspěvek vkládejte, prosím, do zapečetěné pokladničky, se kterou přijdou koledníci. Za finanční dary předem děkujeme.